Atayan Eduard

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
Atayan Eduard (Rafayel)
Atayan 1.png
Armenian: Աթայան Էդուարդ Ռաֆայելի
Russian: Атаян Эдуард Рафаелович
Born: 10.02.1932
Yerevan, Armenia
Died: 01.01.2002
Yerevan, Armenia
Description:
Linguist, philosopher.

Biography

Was born on October 10, 1932 in Yerevan, Armenia.

Education

 • In 1953 graduated from Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences.

Work activity

 • In 1957 was a lecturer at Yerevan State University.
 • In 1969-1970 established and directed the department of general linguistics at Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences.
 • In 1976-1982 head of a department at Romance-Germanic Faculty of Yerevan State University.
 • In 1988-1996 he was the head of departments of Typology of Languages,Theory and Methodology of Russian.

Achievements

 • In 1984 he was a doctr of Philisophical Sciences.
 • In 1986 he was a professor of Philosophical Sciences.
 • In 1986 he was a Corresponding Member of National Academy of Sciences of Armenia.
 • In 1996 he as an Academician of National Academy of Sciences of Armenia.
 • Achieved Movses Khorenatsi medal.

Images

Bibliography

 • In 1968 "Կառուցվածքային շարահյուսության հիմնական հասկացությունները և առարկան" in Russian.
 • In 1976 "Լեզվական ոլորտի կազմակերպման և գործառման հայեցակերպերը" in Russian.
 • In 1981 "Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը և արտաքին վերաբերությունը".
 • In 1987 "Լեզուն և արտալեզվական իրականությունը (գոյաբանական համեմատության փորձ)".
 • In 1992 "Ազատությունը որպես գաղափար և որպես իրականություն" in Russian.
 • In 1997 "Առողջների հիվանդությունը. անազատության բնութաբանություն և տիպաբանություն" in Russian.
 • In 2005 "Հոգի և ազատություն".

=See also

 • Ով ով է.հայեր(կենսագրական հանրագիտարան),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով`Հ.Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 • Atayan Eduard: