Difference between revisions of "Hovhannisyan Mher"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
(Press Publications)
Line 67: Line 67:
 
==Press Publications==
 
==Press Publications==
 
*[http://www.aztagdaily.com/archives/361136 "Ազդակ"-ին տված հարցազրույց.Սփյուռք ամառային դպրոց, Հայաստանի Պատմագետների միություն, ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հեռաուսուցման ծրագրեր]
 
*[http://www.aztagdaily.com/archives/361136 "Ազդակ"-ին տված հարցազրույց.Սփյուռք ամառային դպրոց, Հայաստանի Պատմագետների միություն, ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հեռաուսուցման ծրագրեր]
 +
 +
=Bibliography=
 +
 +
==Scientific articles==
 +
*[http://www.armin.am/images/menus/2880/Mher_Hovhannisyan.pdf Հայոց անկախ պետականության վերականգնման խնդիրը 1917-1918 թթ. ՀՅԴ-ՌՍԴԲ(Բ)Կ հարաբերությունների համատեքստում, «Հայագիտության հարցեր» հանդես, Երևան, 2018, N  2(14), էջ 3-10:]
 +
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1202/Kazaki-i-gorci-2014-1.pdf?fbclid=IwAR2lr50rPuCt1JbtT24DgP72XQNTMapHAUbPueusM2ds0aJDTIgSHV1HJSY Закавказье в годы Первой миравой войны глазами русского очевидца, «Казаки и горцы в годы Первой мировой войны», Ростов-на-Дону, 2014, ст. 274-277:]
 +
*[http://haygithimnadram.am/downloadfile.php?id=10&cid=7&langid=1 Համացանցային քարոզչության հակահայկական դրսևորումները, «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Զեկուցումների ժողովածու», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 121-124:]
 +
*[http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/608/Hovhannisyan%201.pdf Հայագիտութեան ներկայացուածութեան  հիմնախնդիրները համացանցում, «Հայկական Անդրսահմանային Տարածականութիւնը Եւ Արդի Հաղորդակցական Միջոցները» Գիտաժողովի Նիւթեր, Haigazian University Press, Պէյրութ, 2014, էջ 223-231:]
 +
*[http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/433/7%20Pages%20from%20taregirq-7.pdf Համացանցի հայագիտական ռեսուրսները Հայաստան-Սփյուռք գիտակրթական գործակցության համատեքստում, «Սփյուռքագիտություն», տարեգիրք, Երևան, 2012, էջ 142-151:]
 +
*Հայոց ցեղասպանության ներկայացման խնդիրները համացանցում, «Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես Ա, Երևան, 2011, էջ 94-101:
 +
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/102/4.pdf Դիվանագիտական «փնտրտուքները» Դաշնակցության և բոլշևիկների միջև 1918թ.,«Լրատու», գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2009, N 2 (6), էջ 3-11:]
 +
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1976/2.pdf Դաշնակցության «թիկունքային քաղաքականության» առանձնահատկությունները,«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան, 2009, N 1, էջ 195-197:]
 +
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/101/7.pdf Դաշնակցություն-բոլշևիկներ համագործակցության դրդապատճառները Բաքվում,«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2009, N 1, էջ 92-96:]
 +
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1975/1.pdf Բոլշևիկներ-Դաշնակցություն բանակցությունները Թիֆլիսում (1917թ. դեկտեմբեր -1918թ. հունվար),«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2008, N 3 (126), էջ 131-138։]
 +
 +
==Educational and methodological works==
 +
*[http://www.ysu.am/files/Gitakan-hghumneri-chaporoshichnery.pdf Գիտական հղումների չափորոշիչները արևմտյան պատմագիտական հետազոտություններում:]
 +
*Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում (Ծրագիր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010:
 +
 +
==Scientific reviews==
 +
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1342/Hovhannisyan_M.pdf Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար, Թ. հատոր /գրախոսութիւն/, «Հայագիտության հարցեր» հանդես, Երևան, 2014, N  3, էջ 230-234:]
 +
 +
==Scientific life==
 +
*[http://www.historyofarmenia.am/images/menus/1286/Mher%20Hovhannisyan%20(1).pdf «Հայոց ցեղասպանության» թեման ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի 2009-2013 թթ. ուսումնասիրություններում, «Հայագիտության հարցեր», հանդես ՀՀԻ, N 1, Երևան, 2014, էջ 202-207:]
  
 
=See also=
 
=See also=
 +
*[http://www.hayaget.info/hy/home/ Official site]
 
*[http://www.dss.am/en/About-us-Coordinating-authority-DSS-director MHER HOVHANNISYAN]
 
*[http://www.dss.am/en/About-us-Coordinating-authority-DSS-director MHER HOVHANNISYAN]
 
*[http://ysu.am/science/hy/Mher-Hovhannisyan Մհեր Սուրենի Հովհաննիսյան - YSU]
 
*[http://ysu.am/science/hy/Mher-Hovhannisyan Մհեր Սուրենի Հովհաննիսյան - YSU]
  
 
[[Category:Historians]]  [[Category:Candidates in History]]
 
[[Category:Historians]]  [[Category:Candidates in History]]

Revision as of 16:50, 16 June 2019

Hovhannisyan Mher (Suren)
Mher Hovhannisyan.jpg
Armenian: Հովհաննիսյան Մհեր Սուրենի
Russian: Оганнисян Мгер Суренович
Born: 26.11.1982
Kapan, Republic of Armenia
Description:
Historian, Candidate in History.


Biography

Was born on November 26, 1982 in Kapan, Syunik region, Republic of Armenia.

Education

 • In 2009 - Defended PhD thesis.
 • 2006-2009 - Postgraduate Studies of YSU.
 • 2004-2006 - M.A. of YSU Faculty of History.
 • 2000-2004 - B.A. of YSU Faculty of History.
 • 1989-2000 - secondary school.

Work activity

 • 2018-Present - Associate professor, Chair of History of Armenia of Faculty of History of Yerevan State University.
 • 2017-Present - Radio Journalist, Public Radio of Armenia, The program «Hamaspyurk».
 • 2017-Present - Head of the Master's program "Genocide Studies" of Institute for Armenian Studies of YSU.
 • 2012-2018 - Deputy director of IAS.
 • 2012-2018 - Academic secretary of IAS.
 • 2010-2018 - University lecturer of Chair of History of Armenia, Faculty of History.
 • 2009-2018 - Head of Department of Virtual Armenology and Information of IAS.
 • 2016-2017 - Head of Summer School of "Diaspora" Summer school. Organized by the Ministry of Diaspora of Republic of Armenia and The Yerevan State University for the Armenians of the Diaspora.
 • 2004-2010 - Teacher of Armenian and World History the secondary school N 8 of Yerevan.

Projects

 • Founder of the Armenian Studies internet resources: amin.am, historyofarmenia.am, armenianarchaeology.am, armenianlanguage.am, armeniaculture.am, armenianreligion.am, armeniandiaspora.am, armeniansgenocide.am, hayaget.info.
 • Chief editor of the Armenian and English part of the "hayazg.info" internet-encyclopedia.
 • Head of the group for the creation of distance learning courses on the Hstory of Armenia and the Genocide Studies.
 • Lecturer on the methodology of teaching the Hstory of Armenia in the Armenian diaspora schools.
 • Member of the group of authors on the preparation of school books on the history of Armenia for schools of the Armenian diaspora.

Achievements

 • 2018 - Received the academic rank of Associate Professor.
 • 2009 - Defended PhD thesis.

Media

Gallery

Video

Videos with the participation of Mher Hovhannisyan.

Audio

Audios with the participation of Mher Hovhannisyan.

Press Publications

Bibliography

Scientific articles

Educational and methodological works

Scientific reviews

Scientific life

See also