Difference between revisions of "Abrahamyan Vladimir"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
(Images)
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Person
 
{{Person
| name-en        = Surname Name (Father's name)
+
| name-en        = Abrahamyan Vladimir (Smbat)
| name-en-aliases = Surname Name (Father's name2)
+
| name-en-aliases =  
| name-am        = Ազգանուն Անուն Հայրանուն
+
| name-am        = Աբրահամյան Վլադիմիր Սմբատի
| name-am-aliases = Ազգանուն Անուն Հայրանուն2
+
| name-am-aliases =  
| name-ru        = Фамилия Имя Отчество
+
| name-ru        = Абрамян Владимир Смбатович
| name-ru-aliases = Фамилия Имя Отчество2
+
| name-ru-aliases =  
 
| name-lat        =  
 
| name-lat        =  
 
| name-fr        =
 
| name-fr        =
 
| image          = 544px-VladimirAbrahamyan (1).jpg
 
| image          = 544px-VladimirAbrahamyan (1).jpg
| birth-date      = 00.00.0000
+
| birth-date      = 25.11.1941
| birth-place    = City, Country
+
| birth-place    = Bjni,Republic of Armenia.
| death-date      = 00.00.0000
+
| death-date      =  
| death-place    = City, Country
+
| death-place    =  
| description    = Short description, in 2 words.
+
| description    = Honorary painter of the Republic of Armenia.
 
}}
 
}}
 
=Biography=
 
=Biography=
Was born on (month, day), 0000 in (city, town or village, country).
+
Was born on November 25 in 1941 in the village of Bjni of Kotayk province,Soviet Armenia.
  
 
==Education==
 
==Education==
*In 0000 finished the school number 00.
+
*In 1966 graduated from the [[Panos Terlemezyan State College of Fine Arts]] in Yerevan.
 +
*In 1971 graduated from the [[Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography]] (Yerevan State Institute of Theatre and Fine Arts).
  
 
==Work activity==
 
==Work activity==
*In 0000 worked at (the place) as a (position).
+
*In 1973-1976 was a lecturer at the Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography.
**In 0000 worked at ( the place) as a 2(position).
+
*In 1980-1991 worked as a stage director at the broadcasting station's editorial office of literary artistic reports.
*In 0000 worked at the place) as a  (position).
+
*In 1993-1995 worked as an art editor of Internal Affairs "02"(ՆԳ «02») weekly newspaper.
 +
*In 1995-1999 worked as an art editor of "Arevik" publishing house.
 +
*Since 1999 worked as a lecturer at the Panos Terlemezyan State College of Fine Arts.
 +
 
  
 
==Achievements==
 
==Achievements==
*In 0000 became a Candidate of Historical Sciences.
+
*Since 1975 member of the Artists' Union of Armenia.
*In 0000 became a Real Member of Academy.
+
*In 2005 thank you letter of the president of the Parliament.
*In 0000 received "William Saroyan" Medal.
+
*In 2009 certificate from the mayor of Yerevan.
 +
*In 2011 certificcate from the  minister of culture of  Republic of Armenia.
 +
*In 2013 May 24 Honorary Painter of the Republic of Armenia.
 +
 
  
 
==Other==
 
==Other==
*Write other information that doesn't satisfy criteria of the above mentioned three subsections.
+
*Vladimir Abrahamyan's numerous works are in many museums of the Republic of Armenia,in personal collections in the USA,France,Lebanon,United Arab Emirates,Poland,Germany,China,Moscow.
 +
*Vladimir Abrahamyan works in the genres of composition,portrait,graphic,nature morte and landscape. His creative element is the human with its complicated psychological inner world.He's the author of 250 books' artistic design.
 +
*His first personal exhibition took place in the National Art Museum of China .
  
 
=Images=
 
=Images=
===[[/name|name]]===
 
 
<gallery>
 
<gallery>
Image: HAYAZG ENCI.jpg|the description of the image
+
Image: 946913 161407017371098 1542598770 n.jpg
 +
Image:Capture.PNG
 +
Image:Աբրահամյան.jpg
 +
Image:THE YARD.png
 +
Image:Երաժշտություն.jpg
 +
Image:Պագանինիի ջութակը.jpg
 +
Image:4-937x1024.jpg
 +
Image:53uosa2tiz1vegjx.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
=Videos=
 
=Videos=
*[http://www.armin.am The description of the video:]
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=aQhN11kOJfM  Բանաձև: ՀՀ վաստակավոր նկարիչ:]
  
=Press Publications=
 
*[http://www.armin.am The description of the text in press:]
 
  
=Bibliography=  
+
=See also=
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book title, Yerevan, YSU publishing house., 0000:]
+
*Ով ով է.հայեր(կենսագրական հանրագիտարան: Երկու հատորով), ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan, 0000, number 2, page 41-45:]
+
*[http://www.armeniaculture.am/am/Encyclopedia_abrahamyan_vladimir ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Աբրահամյան Վլադիմիր:]
 +
*[http://www.terlemezyan.com/am/index.php Վ.Աբրահամյանի մասին terlemezyan.com կայքում:]
 +
*[http://xn--y9aaah2cva0b.xn--y9a3aq/hy/decrees/item/899 Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ շնորհելու մասին:]
  
=See also=
 
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book Title, Yerevan, YSU publishing house, 0000:]
 
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan,  0000, number 2, page 41-45:]
 
  
[[Category:Painters]] [[Category:Cultural figures]] [[Category:Members of Artists' Union of Armenia]]
+
[[Category:Painters]] [[Category:Cultural figures]]

Latest revision as of 13:47, 21 July 2018

Abrahamyan Vladimir (Smbat)
544px-VladimirAbrahamyan (1).jpg
Armenian: Աբրահամյան Վլադիմիր Սմբատի
Russian: Абрамян Владимир Смбатович
Born: 25.11.1941
Bjni,Republic of Armenia.
Description:
Honorary painter of the Republic of Armenia.


Biography

Was born on November 25 in 1941 in the village of Bjni of Kotayk province,Soviet Armenia.

Education

Work activity

 • In 1973-1976 was a lecturer at the Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography.
 • In 1980-1991 worked as a stage director at the broadcasting station's editorial office of literary artistic reports.
 • In 1993-1995 worked as an art editor of Internal Affairs "02"(ՆԳ «02») weekly newspaper.
 • In 1995-1999 worked as an art editor of "Arevik" publishing house.
 • Since 1999 worked as a lecturer at the Panos Terlemezyan State College of Fine Arts.


Achievements

 • Since 1975 member of the Artists' Union of Armenia.
 • In 2005 thank you letter of the president of the Parliament.
 • In 2009 certificate from the mayor of Yerevan.
 • In 2011 certificcate from the minister of culture of Republic of Armenia.
 • In 2013 May 24 Honorary Painter of the Republic of Armenia.


Other

 • Vladimir Abrahamyan's numerous works are in many museums of the Republic of Armenia,in personal collections in the USA,France,Lebanon,United Arab Emirates,Poland,Germany,China,Moscow.
 • Vladimir Abrahamyan works in the genres of composition,portrait,graphic,nature morte and landscape. His creative element is the human with its complicated psychological inner world.He's the author of 250 books' artistic design.
 • His first personal exhibition took place in the National Art Museum of China .

Images

Videos


See also