Ayvazyan Argam

Ayvazyan Argam (Ararat)
Argam-ayvazyan5.jpg
Armenian: Այվազյան Արգամ Արարատի
Russian: Айвазян Аргам Араратович
Born: 20.07.1947
Arinj, Nakhijevan
Description:
Historian of culture and architecture, art worker, bibliographer, journalist.


Contents

Biography

Was born on July 20, 1947 in Arinj, Nakhijevan.

Education

Work activity

Achievements

 • In 2009 - Honored Art Worker of RA.

Other

 • Acted in TV and radio programs, organized exhibitions using the photos which he took.
 • The materials of his scientific researches are now the cultural values and historical-architectural monuments of Nakhijevan.

Images

Videos

Press Publications

Bibliography

 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձանները, 1978թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական ճարտարապետական հուշարձանները, 1981թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Ջուղա, 1984թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Ագուլիս, 1984թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները, համահավաք ցուցակ, աշխատություն, 1986թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի կոթողային հուշարձաններն ու պատկերաքանդակները, 1987թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի բնաշխարհիկ պատկերազարդ հանրագիտակ, 1995թ.: *Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի խաչքարերը, 1996թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի որմնանկարչական արվեստը, 1998թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը, հատոր Բ, Ագուլիս, Անթիլիաս, 2005թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանը 1905թ. և 1918-1919թթ. կրակե շղթայի գոյամարտերում, Երևան, 2005թ.։
 • Այվազյան Ա. Ա., Գինևէտ Գողթն, Երևան, 2006թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևան. Գրական էսսեներ, հետազոտման ուղեգրություններ, Երևան. 2007թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևան. պատմական վկայախոսների պատկերացոյց (հուշարձանների ուղեցույց-քարտեզ), Երևան, 1990թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջեվան. պատմական վկայախոսների պատկերացոյց (հուշարձանների ուղեցույց-քարտեզ), Երևան, 2006թ.։
 • Այվազյան Ա. Ա., Nakhijevan. The Patkeratzuytz (Map of Monuments), Երևան, 2007թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Ջուղայի կործանված խաչքարերի սիմֆոնիան, Երևան, 2007թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը, հատոր Գ, Գողթն գավառ, Երևան, 2007թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը, հատոր Դ, Երնջակ գավառ, Երևան, 2008թ,:
 • Այվազյան Ա. Ա., The Destrucion of Jugha and the ehtire Armenian Cultural Heritage in Nakhijevan, Bern, 2009:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը, հատոր Ե, Նախճաւան, Շարուր գավառներ, Երևան, 2009թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը, հատոր Զ, Ճահուկ-Շահապոնք գավառ, Երևան, 2010թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Ագուլիսի բարբառի մասունքներ, Երևան, 2011թ.:
 • Այվազյան Ա. Ա., Ագուլիսի բարբառի մասունքներ (երկրորդ հրատարակություն), Երևան, 2012թ.։
 • Այվազյան Ա. Ա., Նախիջևան. Հայկազունք. Ով ով է (կենսագրական հանրագիտարան), Երևան, 2012թ.:

See also

 • Ով ով է.հայեր(կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով), ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1,Աբալյան-Ղուշչյան,2005:
 • ԱՐԳԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ