Difference between revisions of "Abrahamyan Sargis"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Person | name-en = Surname Name (Father's name) | name-en-aliases = Surname Name (Father's name2) | name-am = Ազգանուն Անուն Հայրանուն...")
 
Line 1: Line 1:
 
{{Person
 
{{Person
| name-en        = Surname Name (Father's name)
+
| name-en        = Abrahamyan Sargis (Avetis)
| name-en-aliases = Surname Name (Father's name2)
+
| name-en-aliases =  
| name-am        = Ազգանուն Անուն Հայրանուն
+
| name-am        = Աբրահամյան Սարգիս Ավետիսի
| name-am-aliases = Ազգանուն Անուն Հայրանուն2
+
| name-am-aliases =  
| name-ru        = Фамилия Имя Отчество
+
| name-ru        = Абрамян Саркис Аветисович
| name-ru-aliases = Фамилия Имя Отчество2
+
| name-ru-aliases =  
 
| name-lat        =  
 
| name-lat        =  
 
| name-fr        =
 
| name-fr        =
 
| image          = Abrahamyan Sargis.jpg
 
| image          = Abrahamyan Sargis.jpg
| birth-date      = 00.00.0000
+
| birth-date      = 28.12.1915
| birth-place    = City, Country
+
| birth-place    = Shosh,Republic of Artsakh
| death-date      = 00.00.0000
+
| death-date      = 15.06.1969
| death-place    = City, Country
+
| death-place    = Stepanakert,Republic of Artsakh
| description    = Short description, in 2 words.
+
| description    = Writer.
 
}}
 
}}
 
=Biography=
 
=Biography=
Line 52: Line 52:
 
=See also=
 
=See also=
 
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book Title, Yerevan, YSU publishing house, 0000:]
+
*Գրական տեղեկատու, Երևան, «Սովետական գրող», 1986:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan,  0000, number 2, page 41-45:]
+
*[http://www.armin.am/armenianlanguage/am/Encyclopedia_abrahamyan_sargis ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Աբրահամյան Սարգիս:]
 +
*[https://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/4654 Սարգիս Աբրահամյան, Dasaran.am:]
 +
*[http://avproduction.am/?ln=am&page=person&id=1903 Աբրահամյան Սարվիս, AV producton:]
  
[[Category:keyword1]]  [[Category:keyword2]]
+
[[Category:Writers]]  [[Category:Pedagogues]] [[Category:Cultural figures]] [[Category:Party figures]]

Revision as of 20:28, 10 July 2018

Abrahamyan Sargis (Avetis)
Abrahamyan Sargis.jpg
Armenian: Աբրահամյան Սարգիս Ավետիսի
Russian: Абрамян Саркис Аветисович
Born: 28.12.1915
Shosh,Republic of Artsakh
Died: 15.06.1969
Stepanakert,Republic of Artsakh
Description:
Writer.

Biography

Was born on (month, day), 0000 in (city, town or village, country).

Education

  • In 0000 finished the school number 00.

Work activity

  • In 0000 worked at (the place) as a (position).
    • In 0000 worked at ( the place) as a 2(position).
  • In 0000 worked at ( the place) as a (position).

Achievements

  • In 0000 became a Candidate of Historical Sciences.
  • In 0000 became a Real Member of Academy.
  • In 0000 received "William Saroyan" Medal.

Other

  • Write other information that doesn't satisfy criteria of the above mentioned three subsections.

Images

name

Videos

Press Publications

Bibliography

See also