Bayramyan Hrachya

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
Bayramyan Hrachya (Smbat)
HBayramyan.jpg
Armenian: Բայրամյան Հրաչյա Սմբատի
Russian: Байрамян Грачья Смбатович
Born: 18.06.1945
Baghanis, Republic of Armenia
Description:
Translator, specialist in Georgian studies, specialist in literature, candidate in philological sciences, scientist.


Biography

Was born on (month, day), 0000 in (city, town or village, country).

Education

 • In 0000 finished the school number 00.

Work activity

 • In 0000 worked at (the place) as a (position).
  • In 0000 worked at ( the place) as a 2(position).
 • In 0000 worked at ( the place) as a (position).

Achievements

 • In 0000 became a Candidate of Historical Sciences.
 • In 0000 became a Real Member of Academy.
 • In 0000 received "William Saroyan" Medal.

Other

 • Write other information that doesn't satisfy criteria of the above mentioned three subsections.

Images

Books

Translations

Bibliography

 • Բայրամյան Հ.Ս., Ակնարկներ վրաց նոր գրականության պատմության (1800-1890)։ Ուսումնական ձեռնարկ բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 1983, 208 էջ։
 • Բայրամյան Հ.Ս., Հայերեն-վրացերեն զրուցարան, Երևան, «Արեգ», 2005 (2-րդ հրատ. 2006, 3-րդ հրատ. 2009) 128 էջ:
 • Բայրամյան Հ.Ս., Վրացերեն-ռուսերեն զրուցարան, Երևան, 2006:
 • Բայրամյան Հ.Ս., Վրաց գրականությունը V-XIX դարերում: Ուսումնական ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար: Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2007, 336 էջ:
 • Բայրամյան Հ.Ս., Հայ-վրացական գրական-մշակութային կապերի պատմությունից (մենագրություն), Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2010։
 • Բայրամյան Հ.Ս., Էջեր հայ-վրացական գրական կապերի պատմությունից: Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2010, 256 էջ:
 • Բայրամյան Հ.Ս., Վրաց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն)։ Հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար։ Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2010, 252 էջ։
 • Բայրամյան Հ.Ս., Հայերեն-վրացերեն զրուցարան, լրացված և վերամշակված հրատարակություն, Երևան, 2015, 118 էջ:
 • Բայրամյան Հ.Ս., Վրացերենի դացընթաց, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, 2017:

Georgian-Armenian translations

 • Արվելաձե Բոնդո, Գաբրիել Սունդուկյանը և վրաց իրականությունը: «Հայաստան», Երևան, 1976, 88 էջ:
 • Ինանիշվիլի Ռևազ, Լռություն ճանապարհին (պատմվածքներ): «Սովետական գրող», Երևան, 1979, 132 էջ:
 • Մրելաշվիլի Լադո, Իղալթոեցի տղաները (վիպակ): «Սովետական գրող», Երևան, 1981, 236 էջ:
 • Փանջիկիձե Գուրամ, Ակնաքար (վեպ): «Սովետական գրող», Երևան, 1982, 268 էջ:
 • Դումբաձե Նոդար, Հավերժության օրենքը (վեպ): «Սովետական գրող», Երևան, 1983, 264 էջ:
 • Իոսելիանի Օտիա, Այն, ինչ լավ է, դժվար է (պատմվածք): «Սովետական գրող», Երևան, 1985, 32 էջ:
 • Դումբաձե Նոդար, Ընտիր երկեր երկու հատորով: Հ.I («Ես, տատիկը, Իլիկոն և Իլարիոնը», «Մի՛ վախենա, մայրիկ» և 12 պատմվածք. «Աստված, ինչի համար», «HELLADOS», «Շունը», «Դիդրո», «Արյունը», «Ապերախտը», «Ցլամարտ», «Գնչուները», «Խազարուլա», «Սատանաները», «Կարոտ», «Բազեն քաղաքում ի°նչ է անում»), «Սովետական գրող», Երևան, 1987, 584 էջ:
 • Դումբաձե Նոդար, Ընտիր երկեր երկու հատորով: Հ.II («Հավերժության օրենքը», «Սպիտակ դրոշներ», «Կուկարաչա»), «Սովետական գրող», Երևան, 1987, 526 էջ։
 • Գրիշաշվիլի Իոսեբ, Հին Թիֆլիսի գրական բոհեմը:«Մերանի», Թբիլիսի, 1989, 160 էջ:
 • Դումբաձե Նոդար, Կուկարաչա (վիպակ) և 20 պատմվածք. «HELLADOS», «Բազեն քաղաքում ի°նչ է անում», «Գերեզմանոց», «Սատանաները», «Գնչուները», «Խազարուլա», «Արևը», «Դիդրո», «Շունը», «Ապերախտը», «Ցլամարտ», «Մի՛ արթնացրու», «Կարոտ», «Մայրը», «Թռչնակը», «Արյունը», «Լենկթեմուրը», «Ուշացած մակարը» («Եղջյուր»), «Աստվա՛ծ, ինչի՞ համար», «Թալիկո»։ «Արևիկ» հրատ., Երևան, 1990, 336 էջ:
 • Ուղեցույց աստղը (վրաց մտավորականները Հովհաննես Թումանյանի մասին): «Զանգակ-97», Կազ, Երևան, 1999, 208 էջ:
 • Հայ-վրաց գրական, պատմամշակութային հարցերը վրաց մամուլում (1988-1990): Պրակ I, «Զանգակ-97», Երևան, 2001, 160 էջ:
 • Միշվելաձե Ռևազ, Նովելներ, «Զանգակ-97», Երևան, 2001, 50 էջ:
 • Միշվելաձե Ռևազ, Գյուղի Մադոննան (նովելներ), ՀԳՄ հրատ., Երևան, 2006, 244 էջ:
 • Սիրապարտները (Արդի վրացական արձակ), ՀԳՄ հրատ., Եր., 2010թ., 240 էջ (14 հեղինակի 15 նորավեպ և պատմվածք թարգմանել է Հր. Բայրամյանը):
 • Դումբաձե Նոդար, Հավերժության օրենքը: Ես, տատիկը, Իլիկոն և Իլարիոնը (վեպեր): «Անտարես», Երևան, 2016, 452 ¿ç:
 • Դումբաձե Նոդար, Ես, տատիկը, Իլիկոն և Իլարիոնը (վեպ): «Անտարես», Երևան, 2016, 216 էջ:
 • Բիբլիական երեք նովել (ժամանակակից վրացական նովելներ, պատմվածքներ և էտյուդներ), Երևան, «Անտարես» հրատ., 2016, 128 էջ:
 • Մելիքսեթ-Բեկ Լևոն, «Վարդապետք Հայոց հյուսիսային կողմանց» և նրանց ինքնությունը, Էջմ., 2016, 288 էջ:

Compilation and editing of collections

 • Ձայն բարեկամության (Հայ և վրաց ժամանակակից գրողների պատմվածքներ): Կազմողներ` Հր. Բայրամյան և ուիշ.: «Նակադուլի» հրատ., Թբիլիսի: «Սովետական գրող» հրատ., Երևան, 1977, 496 էջ (ժողովածուի մեջ մտնող վրացի 4 հեղինակի պատմվածքներ թարգմանել է Հր. Բայրամյանը):
 • Վրացական պոեզիա (XII դարից մինչև մեր օրերը): Կազմեց և ծանոթագրեց` բան. գիտ. թեկն. Հր. Ս. Բայրամյան: Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 1983, 440 էջ:
 • Հայ գրողները վրաց գրականության մասին: Կազմեց, խմբագրեց և ծանոթագրեց բան. գիտ. թեկն. Հր. Բայրամյանը: Երևանի համալս. հրատ., Երևան,1986, 208 էջ:
 • «Վրաց երկինք» (Համաշխարհային գրականություն պատանիների համար): Կազմեց և առաջաբանը գրեց Հրաչյա Բայրամյանը: «Արևիկ» հրատ., Երևան, 1990, 768 էջ (գրքի մեջ մտնող 14 հեղինակի 28 նորավեպ և պատմվածք թարգմանել է Հր. Բայրամյանը):
 • Հայ-վրացական հարաբերություններ. Մատենաշար, Գիրք Ա, Կազմեց, առաջաբանը գրեց և հրատարակության պատրաստեց Հր. Բայրամյանը, Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2013, 788 էջ:
 • Հայ-վրացական հարաբերություններ. Մատենաշար, Գիրք Բ, Կազմեց, ծանոթագրեց և հրատարակության պատրաստեց Հր. Բայրամյանը, Երևանի համալս. հրատ., 2013, 340 էջ:

Scientific articles

In the Armenian Soviet Encyclopedia (ASE)

 • Նինոշվիլի Էգնատե, հ. VIII, 1982, էջ 303:
 • Նոնեշվիլի Իոսեբ, հ. VIII, 1982, էջ 339:
 • Չիքովանի Սիմոն, հ.VIII, 1983, էջ 53:
 • Ռուսթավելի Շոթա, հ. X, 1984, էջ 91-92:
 • Սարգիս Ա Վահրամյան (Սարգիս Թմոգվեցի), հ. X, 1984, էջ 216
 • Վաժա Փշավելա, հ. XI, 1985, էջ 228-229:
 • Վրաց գրականություն, հ. XI, 1985, էջ 522-524:
 • Տաբիձե Գալակտիոն, հ. XI, 1985, էջ 537-538:
 • Օրբելիանի Գրիգոլ, հ. XII, 1986, էջ 585:
 • Օրբելիանի Սուլխան-Սաբա, հ. XII, , 1986, էջ 585-586:

The Armenian Short Encyclopedia

 • Դումբաձե Նոդար, հ. II, 1995, էջ 276:
 • Թբիլիսի, հ. II, 1995, էջ 275-278:
 • Մխիթարյան Արտաշես, հ. III, 1999, էջ 737:
 • Շահնազար Գիվի, հ. IV, 2003, էջ 39-40:
 • Ռուսթավելի Շոթա, հ. IV, 2003, էջ 84:
 • Սեյրանյան Բենիկ, հ. IV, 2003, էջ 403:
 • Վրաստան (համահեղինակ), հ. IV, 2003, էջ 665-670:
 • Տաբիձե Տիցիան, հ. IV, 2003, էջ 473:
 • Քարամյան մարտին, հ. IV, 2003, էջ 887:

"Armenian Diaspora" Encyclopedia

 • Վրաստան (համահեղինակ, 2003, էջ 541-580:

Articles in scientific publications, magazines, and yearbooks

 • Վրաց գրականությունը «Մուրճ» ամսագրում: «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1974, N 1, էջ 121-130:
 • Վաժա Փշավելան Թիֆլիսի հայ նախախորհրդային մամուլում: „Ցիսկարի“, Թբիլիսի, 1974, N 3, էջ 111-117:
 • Իլիա Ճավճավաձեն և նախախորհրդային հայ մամուլը: „Մնաթոբի“, Թբիլիսի, 1974, N 4, էջ 142-145:
 • Վաժա Փշավելան հայ քննադատության մեջ: „Երևանի համալսարան“ (գիտաինֆորմացիոն հանդես), Երևան, 1976, N 2, էջ 30-33:
 • Գաբրիել Սունդուկյանի ծննդյան 150-ամյակը: «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1976, N 2, էջ 241-242:
 • Իլիա Ճավճավաձեն հայ նախախորհրդային գրականագիտական մտքի գնահատմամբ: «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1976, N 3, էջ 134-138:
 • Դրամատուրգիայի կրկնամեծ երախտավորը (Գաբրիել Սունդուկյանի ծննդյան 150 - ամյակի առթիվ): §Սովետական մանկավարժ», 1976, N 6, էջ 77-82:
 • Սերգո Կլդիաշվիլի (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) // «Կամուրջ» (Վրաստանի գրողների միության հայկական մասնաճյուղի օրգան): Թբիլիսի, Ալմանախ-1976, էջ 519-520:
 • Գաբրիել Սունդուկյանը նախախորհրդային վրաց գրական-հասարակական մտքի գնահատմամբ: §Երիտասարդ գիտաշխատող», Երևան, 1981, N 1, էջ 79-85:
 • О книге А. Мхитаряна «Армянская советская литература в Грузии», «Литературная Армения», 1981, N 9, стр. 108-110.
 • Из истории армяно-грузинских литературных связей (конец XIX-начало XX в.) // «Литературные связи», 1984, т. IV, с. 192-206.
 • Ասք բարեկամության. Նոդար Դումբաձե, «Սովետական Հայաստան», 1985, N 2, էջ 26-28:
 • Նվիրում (բանաստեղծ, թարգմանիչ Գիվի Շահնազարի ստեղծագործական դիմանկարը): «Սովետական գրականություն», Երևան, 1985, N 3, էջ 138-142:
 • Полпред армянской литературы, «Литературная Армения», 1985, N 9, стр. 69-72.
 • Շոթա Ռուսթավելին նախահեղափոխական հայ մամուլում (Ռուսթավելին համաշխարհային գրականության մեջ): Թբիլիսիի համալս. հրատ., Թբիլիսի, 1985, հ․IV, էջ 457-459:
 • Սայաթ-Նովայի վրացերեն խաղերի գնահատության շուրջ: «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1986, N 2, էջ 116-122 Նոդար Դումբաձե (ուրվագիծ): « Պիոներ», Երևան, 1986, թիվ 5: Հարուստ և շարունակվող ավանդույթներ «Սովետական Հայաստան», Երևան, 1987, N 7:
 • Հայ-վրաց մշակութային առնչությունները ուշադրության կենտրոնում: «Երևանի համալսարան» (գիտաինֆորացիոն հանդես), Երևան, 1988, N 2-3, էջ 10-13:
 • Սիրո և բարության պատգամախոսը (Նոդար Դումբաձեի §Ընտիր երկեր երկու հատորով» ժողովածուի երկրորդ հատորում) §Սովետական գրող» հրատ., Երևան, 1987, էջ 515-525:
 • Հայագիտության գիտահետազոտական լաբորատորիան: «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1990, N 1, էջ 237-240:
 • Հավերժության խորհուրդը (§Վրաց երկինք¦ ժողովածուում): «Արևիկ» հրատ., Երևան, 1990, էջ 3-36:
 • Թիֆլիսի հայ գրական կյանքը: «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1992, N 2, էջ 196-201:
 • Սթափվել է պետք (վրաց ընթացիկ մամուլի էջերից): «Երևանի համալսարան», (գիտաինֆորմացիոն հանդես): Երևան, 1992, N 2, էջ 32-40:
 • Ժողովուրդների բարեկամության ուղենիշ աստղը (Հովհաննես Թումանյանի մասին): «Երևանի համալսարան» (գիտաինֆորմացիոն հանդես): Երևան, 1992, N 2, էջ 45-53:
 • «Հերկ» հանդեսը (Ամենայն հայոց կաթողիկոս Տ. Տ. Վազգեն Առաջինի ազգային և հասարակական գործունեության մասին): «Երևանի համալսարան», (գիտաինֆորմացիոն հանդես), Երևան, 1992, N 3, էջ 71-75:
 • Սպիտակ տաճարի հոբելյանը (Թբիլիսիի պետհամալսարանի հիմնադրման 75 ամյակի առթիվ): «Երևանի համալսարան» (գիտաինֆորմացիոն լրատու): Երևան, 1993, N 3, էջ 13-18:
 • Վրաց գրականության դասականները (թերգդալեուլիներ) նախախորհրդային հայ քննադատության մեջ: Վրացագետների երկրորդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Թբիլիսիի համալս. հրատ., Թբիլիսի, 1993: Ամփոփում` ռուսերեն և անգլերեն, էջ 211-219:
 • Հոգևոր կապերի բավիղներում (Իոսեբ Իմեդաշվիլիի` Հովհաննես Թումանյանի մասին հուշերի առիթով): «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1994, N 1:
 • Վրաց մտավորականները Հովհաննես Թումանյանի մասին: «Հանդես Երևանի համալսարանի» (գիտաինֆորմացիոն լրատու): Երևան, 1997, N 1, էջ 63-80:
 • Նա այրվում էր պոեզիայի հրով: «Հանդես Երևանի համալսարանի», (գիտաինֆորմացիոն լրատու): Երևան, 1997, N 3, էջ 22-31:
 • Վրաց մտավորականները` Հովհաննես Թումանյանին: «Գարուն», 1997, N 5:
 • Չարենցը և վրաց իրականությունը (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ): «Չարենցյան ընթերցումներ» ժողովածուում: Երևանի համալս. հրատ., 1998, գիրք VI, էջ 176-190:
 • Գնահատանք` լուսեղեն հանճարին (§Ուղեցույց աստղը¦ ժողովածուում): «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 1999, էջ 5-10:
 • Հայ գրականության բարեկամը (Տիցիան Տաբիձե): «Հանդես Երևանի համալսարանի» (գիտաինֆորմացիոն լրատու): Երևան, 2000, N 2, էջ 54-60:
 • Հայագիտությունը Թբիլիսիի պետական համալսարանում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2001, N 2, էջ 204-207:
 • Հայ հոգևոր կյանքի կենտրոնը, «Գարուն», 2004, N 10, էջ 28-33:
 • Երբ անտեսվում է հավերժության օրենքը «Հայ-վրաց գրական, պատմամշա-կութային հարցերը վրաց մամուլում» ժողովածուում): «Զանգակ-97¦ հրատ., Երևան, 2001, էջ 3 -16:
 • Ժողովուրդների փոխմերձեցման գրավականը (1920-1930-ական թթ., հայ-վրաց գրական կապերի պատմությունից) // «Կամուրջ»- 2004-2005 (Վրաստանի գրողների համազգային միության տարեգիրք), «Մերանի», Թբիլիսի, էջ 233-240:
 • Թարգմանչի առաքելությունը: (Սայաթ-Նովայի և Պ. Սևակի բանաստեղծությունների վրացերեն թարգմանությունների առթիվ): «Կամուրջ» -2004-2005, «Մերանի» հրատ., Թբիլիսի, էջ 325-329:
 • Վրացերեն-հայերեն բառարան (առաջաբան. անստորագիր), «Երևանի համալս.» հրատ., Երևան, 2005, էջ 3-5:
 • Գրական կորիֆեյների բարեկամությունը մշակույթների մերձեցման կարևորագույն գործոն // Վրացագետների չորրորդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Թբիլիսիի համալս. հրատ., Թբիլիսի, 2005, էջ 89-95: Ամփոփում` անգլերեն:
 • Ակադ. Գուրգեն Սևակի վրացագիտական գործունեությունը («Հայագիտական հանդես», Երևան, 2007, 3, էջ 87-99):
 • Դիմանկարի ուրվագիծ (Նոդար Դումբաձեի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ): §Կամուրջ»-2008 (Վրաստանի գրողների ստեղծագործական միություն): Թբիլիսի, էջ 246-250:
 • Հանդիպումներ Նոդար Դումբաձեի հետ: «Կամուրջ»-2008 (Վրաստանի գրողների համազգային միության տարեգիրք), «Մերանի» հրատ.: Թբիլիսի, էջ 250-253:
 • Բենիկ Սեյրանյան. Մարդը, գրողը (ծննդյան 95-ամյակի առթիվ): «Կամուրջ»-2008 (Վրաստանի գրողների ստեղծագործական միություն): Թբիլիսի, էջ 261-263:
 • Նյութեր Թումանյանական հանրագիտարանի համար, §Կամուրջ»-2009 (Վրաստանի գրողների ստեղծագործական միություն): Թբիլիսի, էջ 333-340:
 • Վրացագիտության հայկական կենտրոն. Երևանի համալսարան-90, գիրք-ալբոմ, Երևանի պետ. համալս. հրատ., 2009, էջ 160-161:
 • Կյանքը՝ ժամանակին, գիրը՝ հավերժությանը (Գուրամ Փանջիկիձեի 80 - ամյակի առթիվ), «Կամուրջ» - 2013 (Վրաստանի գրողների ստեղծագործական միություն): Թբիլիսի, էջ 201-209:
 • Թարգմանություն՝ պայմանավորված տաղանդավոր անհատի գործոնով «Կամուրջ» - 2013 (Վրաստանի գրողների ստեղծագործական միություն): Թբիլիսի, էջ 312-316:
 • Հայրենների վրացերեն թարգմանության շուրջ: «Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2014, N 3, էջ 142-151:
 • Վրացագիտությունը Երևանի պետական համալսարանում։ «Հայագիտության հարցեր» (ստորագրված է՝ Հրայր Սմբատյան), Երևան, 2014, N 3, էջ 241-245:
 • Հայոց ցեղասպանությունը վրացական պարբերականներում 1914-19118 թթ. (նյութերի ժողովածու) «Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2015, N 1, էջ 142-151:
 • Անդրադարձ և արձագանք, «Կամուրջ» (Վրաստանի գրողների համազգային միության տարեգիրք), «Մերանի» հրատ.: Թբիլիսի, 2015, էջ 295-299:
 • Գիտության երևելի մշակը, «Կամուրջ» (Վրաստանի գրողների համազգային միության տարեգիրք), «Մերանի» հրատ.: Թբիլիսի, 2015, էջ 300-305:
 • Հայաստանի զինվորական ընտրանին, «Կամուրջ» (Վրաստանի գրողների համազգային միության տարեգիրք), «Մերանի» հրատ.: Թբիլիսի, 2016, էջ 392-394:
 • Փառահեղ ուղի (Վրաստան թերթի 95-ամյա հոբելյանի առթիվ), «Կամուրջ» (Վրաստանի գրողների համազգային միության տարեգիրք), «Մերանի» հրատ.: Թբիլիսի, 2016, էջ 410:

Reviews

 • Գրախոսություն. Հայոց ցեղասպանությունը վրացական պարբերականներում 1914-1918 թթ. // «Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2015, N 1, էջ 142-151:
 • Գրախոսություն. Անդրադարձ և արձագանք // «Կամուրջ»-2015, Թբիլիսի, էջ 295-299:
 • Գիտության երևելի մշակը (Պրոֆ. Լևոն Մելիքսեթ-Բեկի 125-ամյակի առթիվ // «Կամուրջ»-2015, Թբիլիսի, էջ 300-305:
 • Գրախոսություն. Հայաստանի զինվորական ընտրանին // «Կամուրջ»-2016, Թբիլիսի, էջ 392-394:

See also

 • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 • Гайк Хачатрян, Литературный справочник. Члены Союза советских писателей Армении, Ереван, 1986, с. 99-100.
 • ვლადიმერ მინაშვილი, გრიგოლ ბარამიძე, «მკვლევარი და მთარგმნელი», «ლიტერატურული საქართველო», თბილისი, 12 თებერვალი, 1987.
 • სიტყვა ზეიმის საპატიო სტუმრებს, «სახალხო განათლება», თბილისი, 14 ოქტომბერი, 1988.
 • Արմինե Ղուկասյան, Գրականագետի և թարգմանչի առաքելությամբ (Հրաչյա Բայրամյանի գիտամանկավարժական և թարգմանչական գործունեության մասին): «Ծիածան», 23 մայիսի, 1992:
 • გივი შაჰნაზარ, ნუ დააგდებ ძველსა გზასა... «საქართველოს რესპუბლიკა», თბილისი, 4 მარტი, 1998.
 • Кто есть кто: армяне (Биографическая энциклопедия) в 2 томах, на армянском языке, т.1. Ереван, 2005, с. 211.
 • მურმან თავდიშვილი, საქართველოს ჭეშმარიტი მეგობარი. «მწერლის გაზეთი», თბილისი, 10-30 ივნისი, 2006.
 • ჰრაჩია ბაირამიანი ივანე მაჩაბლის სახელობის პრემიის ლაურეატი, «მწერლის გაზეთი», თბილისი, 2006, 15 ოქტომბერი. Ն ո ւ յ ն ը՝ «Գրական թերթ», Երևան, 3 նոյեմբերի, 2006:
 • Մեր անխոնջ Հրաչյա Բայրամյանը (գրականագետ, թարգմանիչ, հայ-վրացական կապերի հետազոտող Հրաչյա Բայրամյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ), «Հայրենիք», Երևան, 2006, N 12:
 • «Գրական մունետիկ» Երևան, 2006, N 4, էջ 10-11։
 • Վահան Մաղալյան, Արժանացել է գրական բարձր մրցանակի, «Հոգևոր հայրենիք», Երևան, 2006, դեկտեմբեր:
 • ლადო მინაშვილი, ახალი ქართული ლიტერატურა (ტიციან თაბიძე), წინათქმა, თბილისი, 2008, გვ. 7-15.
 • Երևանի համալսարան-90։ Գիրք-ալբոմ (Վրացագիտության հայկական կենտրոն), Երևանի պետ. համալս. հրատ., 2009, էջ 160-161:
 • ლადო მინაშვილი, ხათუნა გაფრინდაშვილი: «ვინც მოყვარეს არ ეძებს...» «ლიტერატურული ძიებანი», თბილისი, 2010, წიგნი XXXI, გვ. 324-333.
 • ლადო მინაშვილი, ხათუნა გაფრინდაშვილი: ქართული ლიტერატურის ისტორიის სახელმძღვანელო სომხურად, ჟურნალი «ქართველოლოგი», «THE KARTVELOLOGIST», თბილისი, 2011, 16 (1), გვ. 203-217։
 • Lado Minashvili, Khatuna Gaprindashvili, A Texbook on the History of Georgian Literature in Armenian, « THE KARTVELOLOGIST» (J O R N A L O F G E O R G I A N S T U D I E S), AUTUMN 2011, N 16 (1), 218-229․
 • Սանթրյան Վանիկ, Ձեր ընծայագրերի հետքերով: Ինքնալրագիտարան 2 հատորով, հ. 1, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 189 և 220-221:
 • Շախկյան Գառնիկ, Մշակութային գիտարան (Թումանյանական աշխարհ), Երևան, 2016, էջ 143-144։
 • Միրզոյան Լավրենտի, Տավշո արմատներ (Գրական-մարզամշակութային հանրագիտարան), Երևան, 2016, էջ 146։
 • Հրաչիկ Սմբատի Բայրամյան - ysu.am:
 • Հանդիպում վրացագետ Հրաչիկ Բայրամյանի հետ:
 • ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Բայրամյան Հրաչիկ