Aghabekyan Kim

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
Aghabekyan Kim (Bagrat)
Aghabekyan Kim 02.jpg
Armenian: Աղաբեկյան Կիմ Բագրատի
Russian: Агабекян Ким Багратович
Born: 15.03.1938
Yalji, Armenia
Description:
Philologist.


Biography

Was born on March 15, 1938 in Yalji, Armenia.

Education

Work activity

 • From 1968, YSU lecturer.
 • From 1968 to 1969, literature department laborant.

Achievements

Other

 • Studies refer to some modern Armenian literature issues.

Images

Bibliography

 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Գուրգեն Մահարի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1975, 272 էջ:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Երեք դիմանկար (գիրքը նվիրված է Բաղիշ Հովսեփյանի, Մկրտիչ Սարգսյանի և Զորայր Խալափյանի երկերի քննությանը), Երևան, «Սովետական գրող», 1983, 272 էջ:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հրանտ Մաթևոսյան. Ծմակուտի վիպասքը, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1988, 356 էջ:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները (1960-80-ական թվականներ), Երևան, 1992:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հակոբ Օշական (ստեղծագործական աշխարհի արահետներում), Երևան, 2006:

Articles

 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Կյորեսը և կյորեսցիները Բակունցի երկերում կամ շարունակվում է Շենի հին կռիվը, «Սյունյաց երկիր», թիվ 10 Երևան 2011:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Մեծ բարեկամության լուսեղեն հետագիգիծը, «Գրականագիտական հանդես» թիվ Ա/Բ/:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Քրիստոնեական վարդապետության հայկականությունը, Երևան 2008:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հայ գրականությունը հայ ժողովրդի ճակատագրին խտացումն է, Երևան 2003:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հաճելի հանդիպում, Երևան 2003:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Խալափյանի հերոսները մեզ հետ են ու մեր կողքին, Երևան 2003:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հ. Օշականի «Հարիւր մեկ տարուան» եռապատումը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 113-125:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հակոբ Օշականի «Հարիւր մէկ տարուան» եռապատումը, Երևան 2002:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Ազնիվ ու շիտակ ապրած տարիների վաստակը, Երևան 2002:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Չարենցը Հակոբ Օշականի գնահատմամբ, «Չարենցյան ընթերցումներ-7» Երևան 2002:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպի ավանդները, «Չարենցյան ընթերցումներ-7» Երևան 2002:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Մեծ աշխարհի նախաշեմին, «Նոր դար», թիվ 2 Երևան 2001:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հակոբ Օշականի «Ծակ Պտուկը» վեպը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 45-61:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Հակոբ Օշականի«Ծակ պտուկը» վեպը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3 Երևան 2000:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Օշականի վիպական աշխարհի մատույցներում, «Գարուն», թիվ 2 Երևան 2000:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Օշականի վիպաշխարհի մատույցներում, «Յուսաբեր» Երևան 2000:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Օշականի վիպաշխարհի մատույցներում-1, «Բագին», թիվ 2 Երևան 1999:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Իսահակ Ալավերդյանի նոր գիրքը, «Գրական Ադրբեջան», թիվ 10 Երևան 1977:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Ժամանակակից հերոսի որոնումները, «Սովետական գրականություն», թիվ 10 Երևան 1975:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Խոստումնալից ամառ, «Սովետական գրականություն», թիվ 8 Երևան 1974:
 • Աղաբեկյան Կ.Բ., Մահարու «Մրգահասը» Չարենցի գնահատությամբ, «Չարենցյան ընթերցումներ» Երևան 1973:

See also