Abrahamyan Alexander S

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
Abrahamyan Alexander (Soghomon)
Artsakh-encyclopedia2.pdf - Adobe Reader.bmp
Armenian: Աբրահամյան Ալեքսանդր Սողոմոնի
Russian: Абраамян Александр Согомонович
Born: 11.08.1963
v.Karintak,Republic of Artsakh (NKR)
Description:
Freedom fighter.


Biography

Was born on August 11, 1963 in v.Karintak,Republic of Artsakh (NKR).

Education

Work activity

Achievements

Other

  • 1988-1994 he participated as a prospector in squad of voluntaries of Karintak and took part in self-defence of Karintak, Defence Region of Shushi and fights for liberation of Shushi, Lachin, Kelbajar, Aghdam, Fizuli, Kubatlu.

See also

  • Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ. 1988-1994: 1 հատորով/ (Հայկ. Հանրագիտարան. հրատ. գիտախմբ. հանձնաժողով` Հ.Մ. Այվազյան (գլխավոր խմբագիր-տնօրեն) և ուրիշներ/ Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատարակչություն, 2004 – 864 էջ: Նկ., քարտեզ: